آموزش انواع بافتنی

ضخامت نخ طوري باشه كه اگه با ميل 5 ،17 تا دونه سربندازيد و22 رج ببافيد يه مربع 10*10 حاصل بشه
اندازه شال 35 در 150 سانته و با اين gauge كه گفتم سه تا كلاف 100 گرمي نياز داره
واما مدل:17 تا دونه در نظر بگيريد وبراي 4 رج اينطور پياده كنيد
رج اول مدل:
دوتا يكي از زير، دوتا يكي از زير، دوتا يكي از زير،يه ژوته،يكي از زير، يه ژوته،يكي از زير، يه ژوته،يكي از زير، يه ژوته،يكي از زير، يه ژوته،يكي از زير، يه ژوته،دوتا يكي از زير،دوتا يكي از زير،دوتا يكي اززير
رج دوم مدل:همه اززير
رج سوم مدل:همه از زير
رج چهارم:همه از رو

بافت شال:61 تا دونه رو ميل (البته دوتا ميل با هم) سربندازيدو بعد يه ميل رو در بايريد وشروع به بافتن كنيد.
رج اول(روي كار):5 تا دونه از زير(كه بايد در رجهاي بعدي هم از زير بافته بشه مثل بافت ابري)،بعد مدل رو پياده مي كنيد ومدام تكرار مي كنيد تا 5 تا دونه اخركه اونا رو از زير ميبافيد.
رج روم،سوم وچهارم رو همونطور كه در مدل گفته انجام ميدين.
رج 5 :دوباره تكرار ميكنين وبافت رو تا 150 سانت ادامه مي دين وسپس كور مي كنين.

دور بافت هم قلاب داره :يه پايه بلند توي لبه شال بعد 3 تا زنجيره ،يه سانت ميري جلو دوباره يه پايه بلند همينطور دور تادور شال رو قلاب ميزني.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۱ بهمن۱۳۸۹ساعت   توسط ونوس