آموزش انواع بافتنی


براي گودي اين نوع حلقه آستين حدود 27 تل 28 سانت مانده به سر شانه اقدام به كور كردن دانه ها ميكنيم به اين ترتيب كه بعد از 1-2-3 تا گوشه يقه به كور كردن يكي ها ادامه مي دهيم. در ابتداي همه رجها تا جايي كه بعد از باز كردن يقه در گوشه يقه 2 تا 3 دانه بيشتر باقي نماند. مي توانيم از يك خط حاشيه در قسمت كور كردن ها استفاده كنيم ( مثلا از يك بافت مدادي يا پيچ كوچك در خط حاشيه لبه حلقه آستين استفاده كنيم)

اگر آستين ما در پايين با كشباف شروع شده بعد از كشباف بين 10 تا 15 دانه در يك رج اضافه مي كنيم بعد به فاصله هر 3-4 سانت يكبار از دو طرف آستين 1 دانه اضافه شود تا به گشادي دلخواه در قسمت بازو برسيم بعد از آن حلقه را به اين ترتيب 1-2-3-4 كور مي كنيم و يكي ها را مانند خود لباس همچنان كور مي كنيم تا بالاي آستين كه بين 12 تا 14 دانه بماند اين 12 تا 14 دانه را كور نمي كنيم و موقع بافت يقه كنار دانه هاي گودي يقه قرار مي دهيم. اگر آستين ما در ابتدا با كشباف شروع نمي شود اضافه كردن دانه ها در طرفين بعد از 2 يا 3 سانت به همان فاصله اي كه در بالا ذكر شد دانه اضافه شود.

+ نوشته شده در  شنبه ۱۱ دی۱۳۸۹ساعت   توسط ونوس