آموزش انواع بافتنی
براي سايز كفش 36 ، 27 دانه سر مي اندازيم (براي سايز 40 حدودا 30 دانه ) تعداد دانه هايي كه سر مياندازيم بايد به 3 بخش پذير باشد .
از پشت پا تا زير انگشت پا را مي بافيم . 27 را به 3 قسمت تقسيم مي كنيم 9 تاي اول را كور ميكنيم بقيه را مي بافيم در رج بعد 9 تاي اول را كور مي كنيم و 9 تاي وسط را به اندازهاي كه مي خواهيم روي پا بيايد مي بافيم و كور مي كنيم بر ميگردانيم و به دو طرف كه كور كرده ايم مي دوزيم . اگر اضافه داشت و از قسمتهايي كه كور كرده ايم گذشت ، به روي كفش مي آيد . پشت آنرا هم مي دوزيم . دور آنرا قلاب ميزنيم و كش ، كاموا يا ربان رد مي كنيم و دو منگوله روي آن ميگذاريم.
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۸ شهریور۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |