آموزش انواع بافتنی
کلاه مورد نظر با ۶ دانه شروع می شود

6 دانه سراناخته رج اول همه به رو می بافیم

رج دوم 1 دانه اضافه 1دانه بافته شود تا دانه ها 12  تا شود

رج پشت همه به رو

رج چهارم باز 1 دانه اضافه2 تا بافته که دانه ها بشود 18 تا

رج پشت همه به رو

رج ششم 1 دانه رو 1ژته 1زیر 1ژته 1رو

رج پشت دانه ها هر کدام به شکل قبل و ژته ها به رو

رج هشتم 1دانه های رو همان رو باشند فقط ژته ها کنار یک دانه های زیر اضافه شود

به همین شکل ادامه می دهیم تا سوراخ ژته ها برای بچه ها 5 تا6  و برای بزرگسال 7 تا8 برسد

مرحله بعد نوبت جمع کردن برگ

در رج رو به دانه های زیر که رسیدم(همان برگ)1ژته و1 دو تا یکی در اول وبرعکس این کار در اخر هر برگ انجام می دیم(1دو تا یکی و1 ژته) این کار را در هر رج رو انجام می دهیم  وژته ها را به رو می بافیم طوری سوراخ نیفتد

با ادمه این کار تعداد دانه های زیر کم ودانه های رو زیاد می شود  ولی تعداد دانه کم نمی شود

در اخرین مرحله که نوک برگ می باشد 3 تا یکی می کنیم

6یا8 رج همه دانه ها رو بافته شوند(یا رکن)

بعد در یک رج کامل 2تا بافته 2تا یکی 2تا بافته 2تا یکی بعد 6رکن (یا کشبافت)وکور می کنیم

ودرز را از پایین روی میگذاریم وبا قلاب می دوزیم      وخلاص


+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۲ مهر۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |