آموزش انواع بافتنی
مدل بافت :نخودی توری                        برای بچه 4تا 5سال                    با نخ نازک و میل 3

برای هر پیش جلو 45 دانه

برای پشت 85 دانه

برای آستین50 دانه

برای کلاه 90 دانه

برای شرع کار چند رج رکن می زنیم بعد برای هر پیش جلو 5 دانه بعداز  رکن اضافه میکنیم برای پشت 8 دانه.

به قد دلخواه (تا زیر بغل)بافته و حلقه  آستین را می زنیم4 و3 و2 و1 وهر6 رج 1 دانه کور میشود تا به بلندی12 سانت برای جلو و 15 سانت برای پشت می بافیم.

(جادکمه در پیش جلو با فاصله8 سانت 1دانه)

بعد از 12سانت حلقه برای پیش جلو شروع به دانه نگهداشتن کلاه میکنیم 5 و4 و3 و2 و1 و1 و1  وسرشانه دردو مرحله کور میشود

بعد از 15سانت پشت دانه ها به ترتیب از وسط 10 و4 و3 و2 و1دانه نگه میداریم وسرشانه دردو مرحله کور میشود

برای آستین هم بعد ازرکن 8 دانه اضافه میکنیم وهر 6 رج1دانه به طرفین اضافه می کنیم تا قد استین به زیر بغل برسد

بعداز این مرحله نوبت حلقه زدن استین میرسد که به ترتیب 4 و3 و2 و1 و1 و1 و1 و....

در صورتی که با1 دانه کم کردن قد استین بلند شد و در اخر بیشتر از 10 الی 12 دانه ماند می شود سر وته رج 1 دانه 1 دانه کم کرد که زودتر  دانه ها تمام شود.

باید قد حلقه  استین از قد حلقه لباس3سانت کوتاه باشد.

10الی12 دانه مانده را یک جا کور می کنیم.

برای کلاه دانه هایی که نگه داشته بودیم را همه در میل گرفته وفاصله بین دانه ها را ژته گرفته ودو تا یکی میکنیم.

90دانه برای کلاه در این سایز مناسب می باشد.اگر کم بود در رج دوم اضافه می کنیم 20 تا25 سانت میبافیم بعد از  وسط در رج رو 3بار 3تا یکی میکنیم  بعد از ان در همان وسط 3تا یکی را پشت هم تکرار می کنیم

کلاه با این کار از وسط دوخته می شود .

                                                                            خسته نباشید ولی من خسته شدم

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳ مهر۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |