آموزش انواع بافتنی
رج اول دانه وسط را مشخص میکنیم از این دانه به طرف سر میل 3تا3تا  میشماریم (3تا رو 3تا زیر) به دانه وسط که میرسیم یک دانه زیردوباره 3تا رو  3تا زیر تا آخر رج

رج دوم  هرکدام سرجای خود

رج سوم را یکی یکی از سررج بافت عوض می کنیم مثلآ اگر سه تای اول رو باشد دو تا رو بافته میشود ودانه سوم زیر بافته میشود بهمین ترتیب یکدانه وسط میشود سه تا زیر دو رج بعد پنج تا زیر دو رج بعد هفت تا زیرمیشود  دانه وسط هفت تا رو و  یکی زیرمیشود ودوباره تکرار میشود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۴ مهر۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |