آموزش انواع بافتنی
گيس باف

اگر دو تا مارپيچ را بغل هم ( دو تا مارپيچ 4 تايي را در نظر بگبريد كه بين آنها دانه اي از زير نبافته ايد) ببافيد و موقع پيچ انداختن به اين روش عمل كنيد
1- در 4 تاي اول ابتدا دو تاي دوم را به ميل راست بگيريد بعد دوتاي اول را از- پشت - به ميل چپ و بعد دو تاي دوم را از ميل راست به ميل چپ منتقل كرده و اين 4 تا دانه را ببافيد
2- در چهار تاي بعدي ابتدا دو تاي دوم را به ميل راست بگيريد2- بعد دوتاي اول را از - رو - به ميل چپ و بعد دو تاي دوم را از ميل راست به ميل چپ منتقل كرده و اين 4 دانه را ببافيد

بدين صورت خط پيچ شما در مارپيچ اولي از چپ به راست و در دومي از راست به چپ مي شود
حالا شما مدل - گيس بافت - را داريد

در تصوير پيوست در دو طرف يقه هفت مارپيچ و در قسمت پايين بقه گيس باف را داريم
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۰ مهر۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |