آموزش انواع بافتنی

اين اندازه ها براي بچه هاي 1 ساله است .
با ميل شماره 3.5 ، 22 دانه سربيندازد . راه اول را با دو دانه از زير شروع كنيد . بعد از آن يك ژته ببافيد و بعد دو دانه ديگر از زير ببافيد . از آن به بعد تا آخر راه به همين ترتيب دو دانه از زير ببافيد و يك ژته بزنيد . راه دوم همه دانه ها را از رو ببافيد .
راه سوم را هم با دو دانه از زير شروع كنيد يك ژته بزنيد و از آن به بعد تا آخر راه به ترتيب 4 دانه از زير ببافيد ، يك ژته بزنيد ، 2 دانه از زير ببافيد و يك ژته ببافيد . همه راه چهارم را هم از رو ببافيد .
براي راه پنجم 2 دانه از زير ببافيد . تا آخر راه به ترتيب يك ژته ببافيد ، 6 دانه از زير ببافيد ، يك ژته بزنيد و 2 دانه از زير ببافيد . همه راه ششم را از رو ببافيد .
راه هفتم را با 2 دانه از زير شروع كنيد و تا آخر به ترتيب يك ژته ببافيد ، 8 دانه از زير ببافيد ، يك ژته ببافيد و 2 دانه بعدي را از زير ببافيد . راه هشتم را هم همه از رو ببافيد .
اگر كلاه را براي بزرگسال ميبافيد ، به همين ترتيب ادامه دهيد تا رويه كلاه همان اندازه شود كه ميخواهيد . اما اگر براي بچه كوچك ميبافيد ، راه هفتم و هشتم را آنقدر تكرار كنيد تا بلندي تكه اي كه بافته ايد به 10 سانت برسد .

بعد از اينكه رويه كلاه را تمام كرديد ، براي راه بعد همه دانه ها را دوتايي با هم از زير ببافيد . اين طوري تعداد دانه هايتان نصف ميشود و پايين كلاه تان جمع خواهد شد . راه بعد براي كشباف شدن ، دانه ها را يكي از زير و يكي از رو ببافيد . بافتن كشباف را تا 3 سانتي متر ادامه دهيد و بعد همه دانه ها را كور كنيد

حالا درز كلاه را بدوزيد . سوزن كلفت را با كاموا نخ كنيد و لبه بالايي كلاه را كوك بزنيد و نخ را بكشيد . اين طوري دانه ها جمع ميشوند و كلاهتان تكميل ميشود و همان سر و شكلي كه قرار است پيدا كند را پيدا ميكند . اگر كلاه براي بچه است يك منگوله كوچك درست كنيد و به همان قسمتي كه دانه ها جمع شده ، بدوزيد . اگر كلاهتان براي بزرگترهاست بجاي منگوله از يك دكمه بزرگ استفاده كنيد . از ژته ها هم ميتوانيد روبان هم رد كنيد
شما ميتوانيد براي خودتان و همسرتان و كودكتان اين كلاه را ببافيد.
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ مهر۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |