آموزش انواع بافتنی
شنلبه اندازه يك گوشه گردن تا آن گوشه گردن سر مي گيريم .
60 تا 70 دانه براي زير 7 سال .............. 60 تا 80 دانه براي افراد بزرگسال (با نخ متوسط )
رج اول را از رو مي بافيم
از رج اول به بعد 2 يا 3 دانه را در وسط انتخاب مي كنيم ( دانه حاشيه ) و در هر رج در دو طرف دانه هاي حاشيه دانه اضافه مي كنيم ( ژته ) به دلخواه ژته را مي توانيم جوري بگيريم كه سوراخ بيفته يا اينكه سوراخ نيفته.
رجهايي كه مي خواهيم دانه اضافه كنيم ، رج هايي است كه از زير بافته مي بافيم .
وبقيه رجها را هم از رو مي بافيم
از گوشه گردن تا روي انگشت بزرگ مي بافيم .چند رج آخر را هم مي توانيم ركن ببافيم و در پايين شنل ريشه وصل كنيم

2 تا مي بافيم ، يكي پشت ويكي جلو

يقه : يكي از درز ها را كه دوختيم ( با كاموا ) كاموا را قيچي نمي كنيم و با همان كاموا شروع مي كنيم به دانه گرفتن دور گردن ... شنل را رو به خودمان مي گيريم و كشباف مي بافيم .......... بعد درز دوم را مي دوزيم

اگر بخواهيم جاي دست داشته باشيم ،( چون درز ها روي دست است ) مي توانيم به اندازه تقريبا يك وجب را ندوزيم و باز بگذاريم تا دست از آن قسمت بيرون آيد.

 

+ نوشته شده در  جمعه ۶ شهریور۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |