آموزش انواع بافتنی

بافت پركردن لوح فشرده( سي دي)
كاموا 1الي 2 عدد
لوح فشرده سي دي 2 عدد
قلاب شماره 4 1 عدد
ابتدا به اندازه يك سوم لوح فشرده زنجيره زده وبا يك فرود دولا بافت زده ودو رج به اين صورت بافته وسپس يك رج با بافت فرود يك لا بافته شود .
رج چهارم با زدن 30 الي 40 زنجيره با يك فرود به وسط دايره سي دي واين زنجيره هارا بهم وصل كرده وبدين صورت تمام دور قطر دايره را بافته تا سي دي كامل شود .
ودر آخر گل بافته شده از كاموا را بوسيله قلاب به مركز دايره وصل كرده ويا متيوانيم كار را از آخر بافت يعني گل مركز شروع كرده وبه اول كار يعني رج دوم برسيم .درهر صورت ميشود اين بافت را اجرا نمود .


+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ آبان۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |