آموزش انواع بافتنی
سايزهاي 3/1 و9/6 و18/12 ماهه و(2 سال و4/3 سال)
Gauge: ضخامت نخ طور يباشه كه اگه با ميل سايز 3 24 تا دونه سربندازي و 32 رج ساده ببافي يه مربع 10*10 بشه.
تعداد كلاف نخ براي پيراهن براساس سايز به ترتيب (250-200) 200-150-150گرم ميباشد.
مدل1 (m1) پيراهن: تعداد 6 تا دونه براي 4 رج در نظر بگيرين
رج اول:سه تا از رو،سه تا از زير
رج دوم: سه تا از رو،سه تا از زير
رج سوم:سه تا از رو ،1 ژوته، سه تا يكي از زير،يه ژوته
رج چهارم: سه تا از رو،سه تا از زير

مدل 2(m2) پيراهن: 12 تا دونه براي 12 رج در نظر بگيرين.
رج اول: همه از زير
رج دوم: همه از زير
رج سوم:يه دونه از زير،دوتا يكي از زير،يه ژوته،4 تا از زير،دوتايكي از زير، يه ژوته،3 تا از زير
رج چهارم تا هشتم: همه از زير
رج نهم:4 تا از زير، دوتا يكي از زير،يه ژوته،4 تا از زير،دوتايكي از زير، يه ژوته
رج دهم تا دوازدهم: همه از زير


طرز بافت:اين لباس از پايين بافته مي شود.192-216-240 (264- 288) تادونه تنگ سر بندازين روي ميل گرد سايز 3.دو رج از زير ببافين. بعد با مدل 1 ادامه بدين تا بافتتون به 17-22-26 (31-35) سانت برسين.سپس به اين طريق تعداد دونه ها رو تا112-126-140 (154-168) كم كنيد:
در مدل جاهايي كه سه تا دونه از زير بافته ميشود رو 3 تايكي از زير كنيد.همينطور دونه هاي رو رو كه 3 تا پود 2 تا كنيد يعني دوتا يكي از رو يه دونه هم از رو كه بشه 2 تا دونه.
در ابتداي رج بعد ،پس از دونه56-63-70 (77-84) يه ماركر(يا سنجاق قفلي ) بزارين.يعني دونه ها رو نصف حساب كنين.هشت رج از زير ببافين. تيكه ها رو جداكنين وهرتيكه رو جداگانه ببافين.
بافت پشت:

56-63-70 (77-84) تا دونه پشت رو با مدل دوم ببافين(دونه هايي كه توي مدل قرار نمي گيره بافت ساده ببافين).وقتي به اندازه 22-27-31 (36-40) سانت رسيدين براي حلقه آستين يه رج درميون 3تا دونه يكبار،2 تا دونه يكبار و 1 دونه دوبار كور كنين.تعداد دونه ها 42-49-56 (63-70) تا ميشه.
وقتي بافت به31-37-42 (48-53) سانتي رسيد18-19-20 (21-22) تادونه وسط رو براي يقه كور كنين.از دو طرف يقه دوباره يه دونه كور كنين. بعد باقي دونه هاي رو در دوطرف كه با نخ جداگانه ميبافين وقتي به32-38-43 (49-54) سانت رسيدين كور كنين.بافت جلو:
جلوي راست
56-63-70 (77-84) تادونه سر بندازين.با مدل m2 ادامه بدين وهمزمان براي اريب شدن لبه اول 10 تا دونه كور كنين. سپس هر يه رج در ميون 2 تا دونه سمت لبه كور كنين.اينكارو براي ي 8-10-13 (15-18) بار ادامه بدين.همزمان وقتي بافت به 22-27-31-(36-40) سانت رسيد براي حلقه آستين مثل پشت اقدام كنين.يعني هم از لبه براي اريب شدن كم كنين وهم براي حلقه استين از سمت مربوطه با توجه به بافت پشت كور كنين.
بعد از اين دو مرحله كور كردن شما 11-14-17 (20-23) دونه دارين كه براي سرشونه در نظر مي گيرين و در 32-38-43 (49-54) سانتي بافتتون يه دفعه همه رو كور كنين.
جلوي چپ:

56-63-70 (77-84) تادونه از پشت جلوي راست روي ميل سايز 3 دونه بگيرين.(از يه طرف تا طرف ديگه روي رجي كه همه از رو هست).با مدل m2 ادامه بدين وهمزمان براي اريب شدن لبه مثل جلوي راست انجام بدين ولي در جهت عكسش.
آستين:
36-36-36 (42-42) تا دونه روي ميل 3 سر بندازين. هشت رج ابري(همه از زير) ببافين.بعد با مدل m2 ادامه بدين.وقتي بافتتون 5 سانت شد 2 تادونه از دو طرف هر6.-5.-4. (6.-6.) رج يكبار اضافه كنين.در مجموع اينكارو براي6-8-11 (10-12) بار تكرار كنين.
تعداد دونه ها 58 (62-66) 48-52- تاميشه. وقتي بافت 17-18-20 (24-28) سانت ميشه 6 تا دونه كم كنين.به كم كردن دونه ها (2 تا دونه9 هر يه رج در ميون ادامه بدين تا بافت21-22-24 (28-32) سانت بشه.سپس 3 تا دونه هر طرف كور كنين. بعد از اينكه بافت به22-23-25 (29-33) سانت رسيد بقيه دونه ها رو كور كنين. يه آستين ديگه رو هم همينطور ببافين.
براي لبه آستين وپايين دامن بايد قلاب بافي كنين.اينطور اوليه پايه بلند توي دونه اول ،بعد4 تا زنجيره،بعد2 تادونه رو بگذرين يه پايه بلند تو دونه بعدياينكارو تكرار كنين تا اخرش با 4 تا زنجيره تموم بشه كه بعد توي اولين پايه بلندي كه زدين تمومش كنين.
براي لبه هاي اريب جلوي راست وچپ و همينطور يقه اينطور قلاب بزنين:
يه پايه بلند توي اولين دونه،((4 تا زنجيره،1 پايه بلند با دوبار نخ روي قلاب كه قبلا توضيح دادم،1 دونه رو ول كنين،يه پايه بلند توي دونه بعدي)) تكرار پرانتز
+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ آبان۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |