آموزش انواع بافتنی

در رجي كه روي لباس را مي بافيم ، دانه اول را نمي بافيم ، دانه دوم ،سوم و چهارم را باهم يكي ميكنيم و ميبافيم ولي از ميل در نمي آوريم ، يك ژته روي ميل مي اندازيم و دوباره 3 تا دانه را مي بافيم و از ميل خارج ميكنيم . دانه بعدي را مي بافيم ودوباره 3 تا دانه بعدي را باهم بافته بعد ژته و دوباره مي بافيم و از ميل خارج مي كنيم ...رج بعد كه پشت لباس است همه از رو بافته مي شوند.
در رج سوم ، دانه اول را نمي بافيم دانه دوم و سوم را از زير مي بافيم و3 تا دانه بعدي را باهم يكي مي كنيم... (دانه آخر گل قبلي با دانه بين 2 گل با دانه اول گل بعدي در رج اول با هم يكي مي شوند)
رج چهارم همه از رو ورج پنجم مثل رج اول.
بافت حصيري با كامواي ضخيم قشنگتر است.

منبع:banoo.net
+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ آبان۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |