آموزش انواع بافتنی
 
20 دانه با نخ متوسط سر مي اندازيم و يك مربع با بافت ركن ميبافيم . يك مربع ديگر هم با يك رنگ ديگر مي بافيم.
مربها را به حالت بيضي كنار هم ميگذاريم و دو راسي را كه كنار هم است را بهم مي دوزيم . 3 راس ديگر يكي از مربعها را به مركز مربع مي آوريم (تا مي كنيم مثل پاكت نامه مي شود)و به همان صورت ضلعهايي كه كنار هم قرا گرفته است را مي دوزيم .مربع دوم را روي مربعي كه شكل پاكت نامه شده تا مي زنيم و اون قسمتهايي كه روي مربع اول قرار گرفته رابه مربع اول مي دوزيم .نصفي از اضلاع را كه دوختيم ، نصفه ديگر را به اون قسمتي از مربع اول مي دوزيم كه ندوخته مونده .
و اضافي مربع دوم را به پشت پاپوش برمي گردانيم(يك مثلث برمي گردد)
ميتوان در وسط مربع اول آن قسمتي كه 3 راس بهم وصل شده اند يك گل كاموايي يا منگوله وصل كرد+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ آبان۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |